tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

20 Paź 2022

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU

TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU spośród pracowników administracji
 

l.p.

Czynność wyborcza

Termin

Miejsce

1

Ogłoszenie terminarza wyborczego

20.10.2022

BIP -Wybory, strona internetowa

2

Termin zgłaszania kandydatów

21-27.

10.2022

do godz. 10.00

Kancelaria Główna

3

Ogłoszenie list kandydatów

27.10.2022

BIP - Wybory

4

Głosowanie na kandydatów

godz. 12:00 28.10.2022

Sala Senatu

5

Opublikowanie wyników wyborów

02.11.2022

BIP – Wybory

 

1. Terminarz dotyczy wyborów uzupełniających do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2. Kandydata może zgłosić każdy członek Wspólnoty Uczelni.
3. Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. W celu zgłoszenia kandydatów na członków Kolegium elektorów należy dostarczyć dokumenty stanowiące załączniki 1-7 do Regulaminu wyborczego KPSW, zgodnie z terminarzem.
5. Regulamin wyborczy jest dostępny na stronach BIP Uczelni w zakładce Wybory.

http://bip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/wybory2020/RegulaminUKW_t.j._11.2021.pdf

UKW KANS
w Jeleniej Górze
Powrót wstecz